Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> BN Ödülleri

Beyaz Nokta® Ödülleri

Beyaz Nokta® Ödülleri 4 kategoride verilir.

Beyaz Nokta® Ödülü: Toplumun etkin kesimlerinde “Sorun Çözme Kabiliyeti”nin artırılması ve “erdem” egemenliğinin sağlanmasında katkısı olanlara verilen ödüllerdir. Toplumsal Sorunlar konusunda yeni sorun çözme araçları geliştiren veya bu alanda başarılı uygulamaları olanlara” verilir.

Ödülün verileceği konu, her yıl ayrı bir toplumsal sorun alanından seçilir (Eğitim, sağlık, trafik, hukuk, sanat, ekonomi, ticaret, siyasetvbg) ve o yıl sadece bir kişiye verilir. Ödüle değer bir çalışma bulunamadığı takdirde o yıl verilmez.

Yılın En Beyazı Ödülü (B-Beyaz): Kişilerin kendi sorunlarını çözebilme becerilerini geliştirmeleri amacıyla verilen ödüldür. Bölge ve/ya ülke sorunlarına yeni ve yaratıcı çözümler üretmiş ve uygulamış ya da bu tür sorunlara çözüm getiren kurumların kurulmasına önemli katkı vermiş kişi ve kuruluşlara verilir.

SÇK gündemli Medya Ödülü: SÇK yetmezliğini toplumun gündemine taşıyarak bu kavramın farkındalığını sağlayan, yaygınlaşmasına katkı yapan medya kuruluşları/mensupları arasından seçilecek birisine verilen ödüldür. Bu ödülün maddi boyutunu üstlenecek bir bağışçı bulunduğu taktirde ödül sponsorunun adıyla tanımlanır.

Sponsorluk Ödülleri: BN projelerinden birine maddi destek koyarak o projeye yarışmalı katılımı teşvik eden sponsorun ismi proje ödülüne verilir.

Örnek: Destek için Yarışım (DiYar) projeleri, eğitimin kalitesini artırmayı amaçlayan yarışmalı projelerdir ve sponsorluğunu üstlenenlere proje+kendi ismini taşıyan bir ödül verilir.

Ödül Yönetmeliği

Ödül Jürisi

Ödül jürisi, 7 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Jüri üyelerinin dağılımı, Vakıf üyeleri arasından 3, sanat, medya, bilim, iş dünyası ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinden seçilen 4 üye şeklindedir. Jüri üyeleri, kendi aralarından birini başkan olarak seçer. Jüri, ilgili çalışma dönemi Aralık ayının 15’ine kadar ilk toplantısını yapar. Zorunlu hallerde bu tarih, bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar uzatılabilir. Jüri üyelerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir ücret ödenebilir.

Adayların Belirlenmesi

Ödüllere aday gösterilenlerle ilgili bilgileri toplamak üzere jüri, ödül verilecek konuyu ilgili hedef kitleye çağrı yaparak duyurur. Jüri ve Vakıf Yönetim Kurulu da aday önerisinde bulunabilir. Aday adayları ve ödüle gerekçe gösterilen çalışmaları jüri tarafından toplanır.

Ödül Verileceklerin Belirlenmesi

Jüri üyeleri, toplanan aday adaylarının her biri için 1 (bir) ile 10 (on) arasında değişen sayıda tam puan verir. En yüksek ve en düşük birer puan atılarak kalan puanlar toplanır ve 5’e bölünerek ödül verilecek adayın puanı belirlenir. Puanlamada eşitlik halinde tekrar puanlama yapılır, eşitliğin bozulmaması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Ödüller

Ödüller, Vakıf ambleminin de bulunduğu özel plaketlerle simgelenir ve beraberinde bir teşekkür mektubu verilir.

Ödüllerin Veriliş Zamanı ve Biçimi

Ödüller bir sonraki çalışma döneminin Ocak ayında ve belirlenecek bir tarihte törenle verilir. Ödüller, her yıl verilmek suretiyle gelenekselleşmesi sağlanır.

Ödül Sahiplerinin Açıklanması

Ödüller, basının da davetli olduğu bir törenle verilir. Ödül sahibinin ismi, ödülün o yılki konusu, ödüle değer bulunan çalışma hakkındaki açıklamaların basın yoluyla kamuoyuna duyurulması sağlanır.

BÖLÜM II

HİZMET ONUR BELGESİ

Beyaz Nokta Vakfı(BNGV)nın ilkeleri doğrultusunda tanıtımı, yeni üye temini ve gelir sağlanması gibi hizmetler sağlayanlara bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre Hizmet Onur Belgesi verilir.

Hizmet Onur Belgesi Verilmesine Esas Hizmetler

Teşekkür Belgesine verilmesine ilişkin hizmet biçimleri şunlardır:

 1. BNGV’nin tanıtımı;
  • Medya ve sanal ortam dahil her alanda BNV tanıtımını yapanlar,
  • Yukarda sayılanların dışındaki yollarla BNGV ve projelerini tanıtan faaliyetlerde bulunanlar.
 2. BN Vakfına yeni üye/gönüllü temini;
  • Yeni MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ kazandıranlar,
  • Yeni ÜYE kazandıranlar.
  • Yeni GÖNÜLLÜ kazandıranlar.
 3. BNGV’na Gelir Yaratma;
  • Bastırılacak bir kitabın sponsorluğunun üstlenilmesi,
  • Ayni ve nakdi bağışlarda bulunulması,
  • Gelir yaratma, tanıtım vb. faaliyetler için eleman tahsisi(secondment),
  • BNGV Projelerine sponsor olunması, bulunması,
  • BNGV’na arsa ve/veya bina tahsisi,
  • Sair şekildeki gelir yaratma faaliyetleri.

Hizmet Onur Belgesi Türleri

BNGV Hareketinin tanıtımı, üye temini ve kaynak sağlanmasında katkıları bulunanlara,bu maddede belirlenen sınıflandırılmış katkı miktarlarına göre verilecek Hizmet Onur Belgesi türleri şu şekilde belirlenmiştir.

Katkı miktarları Belge türleri
$ 10.000’a kadar Teşekkür Belgesi
$ 50.000’a kadar Bronz Onur Belgesi
$ 500.000’a kadar Gümüş Onur Belgesi
$ 1.000.000‘a kadar Altın Onur Belgesi

BNGV Yönetim Kurulu; değişen koşullara göre Hizmet Onur Belgeleri itibariyle belirlenen katkı miktarlarını ve onur belgesi isimlerini, o yılki ödül çalışmaları başlatılmadan önce yeniden belirleyebilir.

Katkıların Değerlendirilmesi

Yapılan hizmet, katkı, kaynak ve/ya sağlanan gelirin değerlendirilmesinde, katkının piyasa değerinin cari $ kuru karşılığı esas alınır. Verilecek Hizmet Onur Belgesi, Vakfın ilgili çalışma dönemindeki katkılar a göre belirlenir.

BÖLÜM III

TEŞEKKÜRLERIMIZ

Yaklaşım Temeli

BEYAZ NOKTA® GELiŞiM VAKFI’ na herhangi bir yolla kaydadeğer bir mal ve/ya hizmet katkısında bulunan kişi ve kurumlara, BNGV’nin misyon, vizyon ve değerlerinin tanımladığı “alanlar” itibariyle belgelendirerek teşekkürlerini sunar.

Alanlar

 1. Tüm alanlara katkı amacıyla BNGV (fil)
 2. Erdem alanının tümü (balık)
  1. Bireysel ahlak (fok)
  2. Kurumsal ahlak (yunus)
  3. Toplumsal ahlak (balina)
 3. Akılcılık alanının tümü (kuş)
  1. Bilim ve teknoloji (baykuş)
  2. Güvenlik (kartal)
  3. Sağlık (martı)
  4. Eğitim (kırlangıç)
  5. Ekonomi (leylek)

Dereceler

 1. Miktar
  1. Platin (Bir yıl içinde toplam TL 20,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara)
  2. Altın (Bir yıl içinde toplam TL 10,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara)
  3. Gümüş (Bir yıl içinde toplam TL 5,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara)
  4. Bakır (Bir yıl içinde toplam TL 1,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara)
 2. Süreklilik
  1. Bir defalık katkılar: Yıl içinde 1 defalık yukarıdaki dereceler bazındaki tutarı esas alınır.
  2. Ara sıra katkılar: Yıl içinde bir kaç defa yapılan katkıların derece bazındaki tutarı esas alınır.
  3. Sürekli katkılar: Yıl içinde heray yapılan katkıların derece bazındaki tutarı esas alınır.

Teşekkür belgeleri

Ödüllendirme yukarıdaki alanlar ve dereceler baz alınarak yapılır.

Örnekler: Tüm alanlara katkı yapanlara fil, Erdem alanının tümüne katkı yapanlara balık simgeli obje verilir.

Bakır fok : Bireysel Ahlak alanındaki çalışmalar bir yıl içinde toplam TL 1,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara verilen teşekkür türüdür.

EĞİTİME “DESTEK İÇİN YARIŞMA”LI PROJE KONUSU İÇİN ÖRNEKLER

(Bu veya benzeri konudaki bir proje için para koyacak bir kişiye ismi +projenin adını taşıyan bir ödül verilir.)

 1. Temiz havalı sınıflar
 2. Temiz tuvaletler
 3. Güzel yazı
 4. Güzel okuma
 5. Hızlı okuma
 6. Hergün 1/2 saat okuma
 7. Daha iyi Türkçe bağlamında;
  • Kullanılan sözcüklerin köklerini arama
  • Türkçenin iyi kullanımına yönelik olarak geliştirilebilecek diğer programlar
 8. Buluşçuluğu özendirme
 9. Atık sınıflandırma sistemi kurma ve işletme
 10. Değişik uçurtmalar yapma
 11. Okul defterlerinin iç kapaklarına yararlı bilgilerin basılması
 12. Kütüphane zenginleştirme programı
 13. Okul kantinlerinde satılan mallar ve sağlıklı beslenme
 14. Anne -baba eğitimi çerçevesinde:
  • Evde merak uyarma
  • Harçlık kullanımı
  • “Dayaksız Terbiye”!
 15. Abilik-ablalık
 16. Deneyimlerin diğer okullarla paylaşımı (Öğrenci ve öğretmenleri bire bir eşleştiren kardeş okul programları)
 17. Sınavlarda Onur Sistemi uygulaması
 18. Öğretme yerine öğrenme
 19. Ezbersiz Öğrenme
 20. Beyin Fırtınaları yapılması
 21. Merak uyarma
 22. “Can Yeleği” becerileri çerçevesinde:
  • "Başının çaresine bakabilme" planı yapma becerisi
  • Bilgiye Erişme Becerisi
  • İsteğini sözlü ve yazılı tam ifade edebilme becerisi
  • “ilk para" bulabilme becerisi
 23. İlk yardım
 24. Okul binalarını yenileme için okul -aile işbirliği
 25. Öğretmen eğitimi çerçevesinde:
  • Çeşitli konularda coaching sistemleri
  • 50 -100 -500 kelime ingilizce,
  • Bilgisayar ve internet okur-yazarlığı

“DESTEK İÇİN YARIŞMA” KONULARI İÇİNDEN BİRKAÇI İÇİN AYRINTILI AMAÇ TANIMI

Konu: Okul kantinlerinde satılan mallar ve sağlıklı beslenme

Bu programın amacı, okul kantinlerinde satılan mallar içinde;

 • Sağlıksız katkı maddeleri içerenleri,
 • Büyüme çağındaki çocuk ve gençlerin gerçek gereksinimlerini karşılayamayacak durumda olup da, ambalajı, görünüşü ya da reklamla sağlanan çekiciliği nedeniyle tüketilenleri,
 • Fayda -maliyet oranları düşük olanları,
 • Piyasaya göre pahalı olanları,
 • Sağlıksız depolanan Ve/ya sunulanları,
 • Hijyenik koşullarda pişirilmeyenlerin

tüketimlerini caydırmak ve bunların yerlerine, onların gerçek ihtiyaçlarına yönelik, fayda -maliyet oranları yüksek ve sağlıklı koşullarda sunulanların tüketimlerini özendirmektir.

Konu: Öğretmen eğitimi çerçevesinde Bilgisayar ve internet okur-yazarlığı

Bu programın amacı, öğretmenlerin bilgisayar konusundaki temel bilgi ve becerileri kazanmalarını özendirmek ve bu yolla bilgisayar korkusu nedeniyle Bilgisayar Destekli Eğitime duyabilecekleri soğukluğu gidermek ve bilgisayar ve internet’i birer eğitim kaynağı olarak görmelerini sağlamaktır.