Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa

Yararlı Linkler
Yararlı Link Adresi Açıklama
Doğrulama Okuryazarlığı için Etik Güvence Paylaşacağım metinlerde yer alan ve ne amaca hizmet edebileceği belirsiz bilgilerin yaygınlaşmasına bilmeyerek dahi olsa aracılık etmemek için "Doğrulama Okuryazarlığı için Etik Güvence" metni hazırlanmıştır.
Kişisel Gelişim Platformu (KiGeP) KiGeP, bireyin ve çevresinin oluşturduğu yapay duvarlar ile daralan yaşam alanlarını genişletebilmesi için ışık tutuyor, öğrenmeyi öğrenmenin yollarını gösteriyor. Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı bu amaçla açtığı KiGeP merkezinde, moderatör eşliğinde etkileşimli öğrenme oturumları düzenleyerek, mentor desteği sağlayarak, görsel ve bilgisayar destekli öğrenme kaynakları yardımıyla çeşitli iletişim ve paylaşım imkanları sunuyor.
Kavram Mutfağı Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık farkedildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar. Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki “zenginleştirme” terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan “süsleme”lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.
“Yaygın ve Yerleşik Kalıpların” Sorgulanması “Yaygın ve yerleşik kalıp”, bir diğer deyişle 'Ezber Kalıbı' deyimleriyle, sorgulama alanımızın dışında kalmış söylem kalıpları kastediliyor. İlk bakışta bu tür kalıplara karşı olunduğu gibi bir izlenim elde edilebilir; bu kesinlike doğru değildir. Bu tür kalıplar genellikle zaman kazandırır, yaşamı kolaylaştırabilirler. Karşı olunması gereken kalıplar değil, bunların sorgulama dışı bırakılarak “koşulsuz birer doğru” gibi kabul edilmesidir. Yani kalıplar değil, onların sorgulanmayışları yanlıştır. Bu çalışmanın amacı, çeşitli ezber kalıpları’nın, hangi koşullar altında geçerli olabileceklerini ortaya çıkarıcı sorular üretmek ve bu sorular sorulsaydı, alışılmıştan farklı hangi bakış açılarının ortaya çıkacağını tahmin etmektir. Varılmak istenilen hedef ise, bu yolla sorgulamaya dayalı düşünme biçimini (kritik düşünme) toplumumuzda yaygınlaştırmaya çalışmaktır.
Tınaz Titiz Sitenin temel amacı, yıllar boyunca yaşamın çeşitli kesitlerinde biriken deneyimleri, onlardan yararlanmak isteyenlere uygun bir sistematikle sunmaktır. Birey, kurum ve toplumun Sorun Çözme Kabiliyeti’nin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek deneyimler çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. Bu birikimler gönüllü hizmetler ve profesyonel hizmetler alanlarında kullanılmaktadır.
Özet Kitap Tüm iyi niyetimize rağmen; lisan sorunu, zaman sorunu, orijinal kitabı temin güçlüğü, çok fazla sayfa adedi, televizyondan vakit kalmaması, tembellik. Sebep ne olursa olsun, YETERİNCE OKUMUYORUZ. Bu milli ve önemli sorunun bir nebze hafifletilmesi amacı ile yıllar önce bir karar verdik, okuduğumuz kitaplar içerisinde ülkemizin bugünü ve/veya geleceği için yararlı gördüklerimizi özet ile tercüme ederek paylaşmak. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılan kitap özetleri bu sitede tüm öğrencilerin ve öğrenmek isteyenlerin faydalanmasına sunulmaktadır. Herhangi bir maddi menfaat beklenmeksizin gerçekleştirilen bu hizmetin tek nedeni, ülkemizde okuma alışkanlığının eğitim ve öğretim yıllarında kazanılmasını sağlamaktır.
Bankacılık Ürün ve Hizmet Bedelleri Bankaların,ürün ve hizmet bedelleri karşılaştırılmasının yapıldığı bir web sitesi
NPQ Türkiye Dergisi Entelektüel dünyanın buluşup tartıştığı ve sağduyuya büyük hizmette bulunan önemli bir kurum
İstanbul Çağdaş Çözüm Beyaz Nokta® Gelişim Derneği İnsanımızın yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak adına, sorun çözme araçlarının tanıtımı ve kullanımını yaygınlaştırmak için çalışan bir dernektir.
NECMI - Nazım ve Nesir Edebi Metin İnceleme Yazılımı Bilgün Bilişim Limited Şirketi şair, yazar ve eleştirmen Necmi Selamet (1960-2011)'in önerisi ve danışmanlığında hazırlanan NECMI - Nazım ve Nesir Edebi Metin İnceleme yazılımı Türk dili üzerinde araştırma yapmak isteyen herkesin kullanımına ÜCRETSİZ OLARAK sunmuştur.
Kan İhtiyacı Durumunda Bu sitede, para talep edilmeden, gönüllü olarak kan verebilecek insanların bilgilerini bulabilirsiniz.
Kalder Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda Toplam Kalite Yönetimi bilincinin yaygınlaşması için eğitim, etkinlik ve yayınlarıyla öncü bir dernek.
TEMA Ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan toprak ve onunla var olan doğal varlıkların korunmasında katkıda bulunan çalışmalarda öncü bir STK.
Türk Patent Enstitüsü Vizyonu: Sınai mülkiyetin etkin ve yaygın kullanımını sağlayarak Türk sanayi ve teknolojisini küresel rekabette öne çıkarmak; dünyada sınai mülkiyet haklarının gelişimi için Avrupa'da örnek ve model kurum olmak.
Türkiye Bilişim Vakfı Projeler üretip ve uygulanmalarını sağlayarak, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren tek vakıftır.
Türkiye Eğitim Gönüllükleri Vakfı Varoluş nedeni: "Gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve vatandaşların, hayati önem taşıyan bu alanda devletin verimliliğini artıracak şekilde; destek olarak, örnekler yaratarak ve eksikleri tamamlayarak sorumluluğu paylaşmaları gerekmektedir."