Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> SOR-KAZAN

SOR-KAZAN

1. Projenin Amacı: Beyaz Nokta®’nın (BN), dolayısıyla misyon’unun ve o misyona yönelik projeleri bağlamında mevcut ve yeni tanımlanabilecek olanların kamuoyunun etkili kesimlerinde tanınarak daha çok desteklenmeye değer bulunması amaçlanmıştır.‬

Buna göre, bir test projesi olarak uygulanacak ve alınacak sonuçlara göre sayıları artırılabilecek olan konular içinde aşağıda tanımlanan proje için çerçeve çizgileri şunlar olarak belirlenmiştir:‬

2. Projenin adı : “Sor Kazan”

3. Projenin açıklaması: Yerel, ulusal ve/ya global sorunlar için, sorun’un daha iyi anlaşılabilmesini, dolayısıyla da çözülebilmesini kolaylaştıracak “yol açıcı soru”ların bir jüri tarafından değerlendirilip, derece alanların para ödülü ile ödüllendirilmesi.‬

4. Projeden beklentiler:
4.1. BN Misyonuna yönelik beklentiler:‬
- Amaç dereceye girenlere ödül kazandırıp, destek olmak değil; sormaya, sorgulamaya başlayan her bireyin,‬ kurumun, dolayısıyla toplumun kazanmaya başlayacağı bilincini oluşturmak,‬
- Doğru sorulmuş soruların cevaba, dolayısıyla da çözüme doğru ilk ve belki de en önemli adımlardan birini atmış‬ olacağını algılatmak. Bu davranışı ile sorunun değil çözümün yanında olacağını vurgulamak.‬
- Soru sormanın, düşünmeye başlamak bağlamında ne kadar önemli bir Sorun Çözme Aracı olduğunu anlatmak, Yaşam Alanı’mızın genişlemesindeki etkisini‬ göstermek.‬
- Yarışmaya katılmak için gereken ön bilgileri –zorunlu olarak- incelerken, BN ile ilgili web adreslerini incelemeye sevketmek ve böylece kimi önemli BN kavramlarının öğrenilmesini sağlamak,‬
- Bu ve benzer TÜM PROJELERDE AMAÇ BN’yı tanıtmak, vizyon ve misyonunu önemseyen, yöntemlerini kullanan bireyleri çoğaltmak.‬

4.2. Parasal beklentiler:
- Proje giderlerini (proje yöneticisi ve ekibinin brüt ücretleri, tanıtma ve diğer bağlantılı giderler) karşılaması ve BN için bir pay ile proje yönetim ekibine verilecek bir performans pirimini,bir veya daha çok sponsorca nakdi ve/ya ayni olarak karşılaması.‬

5. Katılım: Yurt içi veya yurtdışından herkes katılabilir.‬

6. Sorulamayacak sorular: Hakaret, küfür, din, dil, ırk vb konularda nefret içeren sorular dikkate alınmaz.‬

7. Jüri: Yansızlığı herkesçe kabul edilmiş, yarışmaya saygınlık ve ciddiyet katan kişilerden oluşturulur.‬

8. Süre: Bu ilk uygulamanın başarısına göre daha geniş ölçek ve yaygınlıkla tekrarlanacaktır.
Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları