Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa

Editörden
picture

BİR ŞEYİN ADI KENDİ DEĞİLDİR

Üzerinde durmak istediğim, sözcük ve deyimlerin salt söylenmesinin hiçbirşey ifade etmediği, aksine bu kavramların yozlaşmasına yol açarak, ileride bu konularda ciddi çalışmalar yapacakların yoluna dikili güçlükler oluşturacağıdır.

picture

SORUNLAR BULAMACI VE YANILTICI YANSIMALARI

Tek başına, diğerlerinden bağımsız işsizlik ya da başka bir sorun artık yoktur. Ortada bir bulamaç vardır. ...

picture

KARMAŞIK SAYILAR VE TÜRKİYE SORUNLARINA BİR YAKLAŞIM

Böylesi bir ortamda en değerli olanın, reel (gerçel) eksen üzerindeki resmin bilinmesi, bunun için de hem akıl daraltıcılarının farkındalığı hem de daha yetkin akıllar üretmenin öneminin bilincinde kişiler olacağı tahmin edilebilir.

picture

BUGÜN DÜNDEN, YARIN BUGÜNDEN ZOR, EĞER…

İyi de biz yetkin akıl peşinde çabalarken atı alan Üsküdar’ı geçerse! Bu düşüncenin üç net sonucu: (1) Yetkin akıl üretilemez, (2) Atı olan kim varsa hepsi Üsküdar’ı geçer, (3) Mevcut enerjilerimiz ağlaşma, suçlaşma, istirahatleşme ile tüketilir.