Süreç Odaklı Yönetim (SOY) Projesi

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı, 1994 yılında kuruluşundan bu yana –çeşitli sponsorların destekleriyle-kamu hizmetlerinde Sorun Çözme Kabiliyetinin geliştirilmesi üzerinde de çalışmaktadır. SOY projesi, kamu hizmetlerine konu olan tüm sistemleri (eğitim, sağlık, istihdam, çevre vd) kapsamakta olup, destek kaynağı temin edildikçe sırasıyla ele alınmaktadır.

SOY projesi ile Süreç performanslarıyla doğrudan ilgili görevlilerin Süreç Yönetimi (Process Management) ve İş Süreçlerinin Yenilenmesi (Business Process Re-engineering) konularında, görevlerinin gerektirdiği ölçülerde eğitilmeleri (process management literacy) öngörülmektedir.

Böylece;

 1. Çeşitli iş süreçlerinin tasarımlarına uygun biçimde yönetilmeleri,
 2. Adına süreç disiplini denilebilecek bir bilincin pekişmesi,
 3. Süreç Odaklı Yaklaşım kavramının da tanıtılarak, süreç takımları yoluyla iş yapma usulünün de tanıtılması ve
 4. Uygulanacak eğitim sonunda katılımcıların –kendi seçecekleri- birer süreç üzerinde çalışmaları ve hazırlayacakları iyileştirme planlarını son bir toplantıda katılımcılara sunmaları

Sağlanmaktadır.

 

Seminer çerçevesi aşağıdaki şekildedir:

 • Kurumsal performans temel tanım ve kavramlar
 • Kurumsal performansın ölçülmesi
 • Kamuda kurumsal performans ölçme sorunları
 • Süreç yönetimi
 • Kurumsal performansın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Bilgiden stratejiye ulaşma (Balanced Scorecard giriş düzeyi bağlama)
 • Süreç odaklı yaklaşım bağlamında süreç takımları
 • Sonuç ve değerlendirme
Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları