Yüksek İş Ahlakı İçin Etik Güvence

KÖTÜ PARA İYİ PARAYI,
KÖTÜ MAL İYİ MALI,
KÖTÜ HİZMET İYİ HİZMETİ
VE BU NEDENLE DE KÖTÜ KURULUŞ İYİYİ KOVAR!

Bir mal ya da hizmeti yüksek iş ahlakı pratiği içinde üreten kuruluşların en büyük sorunu, buna uymayanların yarattığı haksız rekabettir..

Yüksek iş ahlakı’nın gereklerini yerine getirmeyen bir kuruluş, müşterilerinin olası bilinçsizliklerini sömürür. Müşteri, farkına varmadan kalitesizi seçerken aslında yüksek iş ahlakını cezalandırır ve o kuruluşu piyasadan kovar..

BU DURUMUN ÇARESİ VARDIR: "İYİ"LERİN İTTİFAKI!

Bir mal veya hizmeti, "Yüksek İş Ahlakı" pratiği içinde üretenler bir araya gelip bir "ittifak" oluştururlar. Yüksek İş Ahlakı uyarınca yaptıkları üretimin, müşterilerine karşı tutum ve davranışlarının esaslarını somut ve denetlenebilir açıklıkta kamuoyuna ilan ederler ve bu esaslara uyacaklarını taahhüt ederler.

Bu bir "Yüksek İş Ahlakı Sözleşmesi" dir.

Bir yanda toplum, bir yanda "Yüksek İş Ahlakı"na uygun iş yapmayı taahhüt eden iş sahiplerinin yer aldığı bir "sözleşme".

AMA BU "YÜKSEK İŞ AHLAKI SÖZLEŞMESİ"NE BİR BAĞIMSIZ GÜVENCE DE LAZIMDIR..

Bu ittifakı yapan kuruluşların bir araya geliş nedeni, zaten en büyük güvencedir. Ama ayrıca, aralarına bir bağımsız kuruluşu da alırlar ve ona, uymayı taahhüt ettikleri esaslara ne denli uyulduğunun denetimi görevini verirler.

Bağımsız kuruluş, ittifak yapan kuruluşların yaptıkları işlerle herhangi bir ticari bağlantısı olmayan bir kuruluştur. Bağımsızlığı buradan gelmektedir.. Bu kuruluş, uyulacağı taahhüt edilen esasların denetimini sağlayacak, bunlara uyulmadığının belirlenmesi ve uyarı üzerine düzeltilmemesi halinde ise durumu kamuoyuna duyuracaktır.

BU BAĞIMSIZ DENETÇİ KURULUŞ BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI OLACAKTIR.

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI, toplum yaşamına "akılcılık" ve "erdem"i hakim kılmak amacıyla kurulmuştur. Toplum yaşamının her kesitinde "yüksek ahlak"a erişmek, Beyaz Nokta® amaçlarının başında yer almaktadır. Beyaz Nokta®, bağımsız bir kuruluş olup, yükleneceği denetimin tarafsız ve profesyonelce yapılmasını sağlayacaktır. Bunun güvencesi, kamuoyundaki saygın adıdır.

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları