Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> Projelerimiz >> İnternette Etik Güvence

İnternette Etik Güvence

İnternet tartışma listeleri yoluyla kuracağım iletişimlerde aşağıdaki kurallara uyacağımı koşulsuz olarak taahhüt ediyorum.

 

  1. İletişim kuracağım hiç kimseyi, bu ya da benzer taahhütlerde kısmen veya tamamen bulunmaya zorlamayacağım. İletişimimiz sırasında bir gereklilik doğduğunda sadece bir defa böyle bir ‘Koşulsuz Güvence’nin varlığından haberdar ederek iletişimimizi sürdürmenin ancak bu çerçeve içinde olabileceğini önereceğim; bu önerimin dikkate alınmaması halinde o kişi(ler) ile iletişimimi kesmek şeklinde pasif bir tutum izleyeceğim.
  2. Kendim ya da bir başkasının ticari amaçlarla pazarlamak istediği bir mal ve/ya hizmeti tanıtma amacıyla kullanmayacağım.
  3. Tartışma listesini, çoğunluğu ilgilendirmeyen dar kapsamlı iletişimler için kullanmayacağım.
  4. Kişileri yermeyeceğim; katılımcıları rencide edici ifadeler kullanmayacağım.
  5. Bu ortamı, herhangi bir ideoloji yönünde, sürekli-tekrarlı- ısrarlı biçimde koşullandırma amacıyla kullanmayacağım.
  6. Bu kurallara uyduğumun izlenmesi, bunları ihlalim halinde ise:
    1. Önce uyarılmamı ve uyarının listeye duyurulmasını,
    2. Aynı ihlalin devamı halinde listeden ayrılmayı kabul ederim.

 

Bu taahhüdü imzalamak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

 

Proje İle İlgili Dosyalar

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili dosyalara ulaşabilirsiniz.

Proje İle İlgili Haberler

Aşağıdaki listeden, proje ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz.

Proje İnternet Adresi
İnternet Grupları