Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa

HEDEFLERİMİZ

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı misyonunu gerçekleştirmeye yönelik projelerine ulusal ve uluslararası düzeyde katılım ve paylaşımlarla kamuoyu yaratmak ve kamuoyunu etkilemek amacıyla 1994 yılından itibaren çeşitli eğitsel ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

Alanlarında uzman eğitimciler-akademisyenler-iş adamları, bürokratlar, kamu ve özel sektör temsilcileri, STK, Medya ve Yerel Yönetim temsilcileri, bu etkinliklerde biraraya gelmekte fikir ve deneyim paylaşımında bulunmaktadırlar.

Geniş katılımlı etkinliklerin dışında çeşitli konularda dar kapsamlı seminer, panel, konferans ve atelye çalışmaları da düzenlenmektedir.
Tüm bu etkinlikler ana hatlarıyla aşağıda gruplanmıştır. 

  • Eğitsel Etkinliklerimiz

Toplumsal sorunların çözümünde akılcı, özgün, yaratıcı,    yenilikçi yol ve yöntemlerle yapılan çalışmaları ve üretilen bilgilerin aktarıldığı ve katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu tartışmalı toplantılar (Kongre, konferans, sempozyum vb.) 

  • Bilimsel Toplantılarımız

Sorun çözme kabiliyetimizi en derinden etkileyebilecek olan alan bilimdir. Bilimin, toplum yaşamına egemen olamayışı iyi irdelenmesi ve bu olguya yol açan nedenlerin belirlenerek giderilmeye çalışılması amacıyla yapılan çeşitli etkinlerdir.

Toplumsal sorunların çözümünde getirilen yeniliklerin birkaç uzman tarafından diğer katılımcılara anlatıldığı toplantılar (Seminer, çalıştay, kurs, yaz/kış/bahar okulu vb)  

  • Kampanyalarımız

Kamuoyu gündemini sürekli meşgul eden önemli toplumsal sorunlarla ilgili kampanyalar düzenlenmekte, bu yolla kamuoyunda farkındalık oluşturma ve sorunun çözümüne katkıları artırma amaçlanmaktadır.

“Ezbere Hayır” Kampanyası, “Trafikte SÖZ” Kampanyası, “Bilim Çantası” Kampanyası örnek verilebilir. 

  • Desteklerimiz

Öğrenme Evi Desteklerimiz
Seminere katılım bursları, İşe alma taahhütleri, Taahhüt noterliği, Dayanışma ortamı sağlama, Bilgileşim Agoraları

Toplantı Desteklerimiz
Konuşmacı temini, Katılımcı daveti

Tanıtım Desteklerimiz
Web sitesinde reklam, ilan, link, İletişim gruplarına duyuru, Beyaz Bültende yer verme, Anket düzenleme, Etkinliklerimizde stand tahsisi

Proje Desteklerimiz
Proje hazırlama, Projede işbirliği

Sorun Çözme Araçları (SÇA) Desteği
SÇA tanıtımı, Soru Konferansı, Atelye çalışması, Organizasyon, SÇA uygulama raporları (Kriz ortamında BN tutumu, Gerice yörelere BN desteği, BN Soruları vb.)

STK’na Desteklerimiz
Çalışma kılavuzları, Diğer destekler için rezerv