Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> BN Mesajları >> Jean-Jacques Rousseau

BN Mesajları

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778)

resim
31.01.2018

Jean-Jacques Rousseau, Cenevreli filozof ve yazardır. Siyasi fikirleri, Fransız Devrimini etkilemiş; düşünceleri özellikle, devrimden sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında, toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili olmuştur.

Rousseau eğitime dair düşüncelerini ve eğitim anlayışını ayrıntılı ve sistemli olarak “Emile” (Türkçesi: Emile – Bir Çocuk Büyüyor) adlı kitabında ortaya koymuştur. Kitap, J.J. Rousseau’nun Emile adında hayali bir erkek çocuğu alarak onu yetiştirmesini konu edinmiştir.

Rousseau eğitimi “Emile-Bir Çocuk Büyüyor” adlı yapıtında 7 temel prensip üzerine oturtur.

1. Çocukluğa özdeğerini verme
Çocukluk evresi başlı başına bağımsız bir süreçtir,  yetişkinliğe geçiş için bir ön hazırlık zamanı değildir.

2. Çocukluğu araştırmak
Çocukluk evresini doğru araştırmadan ve insan hayatının başlangıcı olarak değerlendirmeden çocuğu sadece bir vatandaş olarak yetiştirmek doğru değildir. Çocukluk evresinde çocuk kendini fiziksel, düşünsel, duygusal olarak var etme sürecindedir ve bu süreç temel olduğu için çok önemlidir.

3. Negatif eğitim
Çocuk 12 yaşına gelene kadar ahlâk anlayışının çocuk eğitiminin içinde yer almaması gerekmektedir. Çünkü çocuğa aşılanan ahlâk anlayışı daha çok onu yetiştiren öğretmen veya eğitmenlerin bireysel anlayışı olacak ve çocuk kendi ahlak görüşünü olgunlaştıramadığı için toplum ahlaksızlaşacaktır.

4. Tecrübe ederek öğrenme
Rousseua’ya göre üç öğretmen vardır. Doğa, toplum ve olgu. Eğitmenin görevi bu üç aracın eşit bir şekilde eğitim içinde yer almasını sağlamak yani dengeyi oluşturmaktır.

Doğa, yeteneklerimizi ve gücümüzü geliştirir.
Toplum, güç ve yeteneğimizi nerede kullanacağımızı öğretir.
Olgular ise tecrübelerimizden yola çıkarak edindiklerimizdir.

Eğitmen, öğretmen kesinlikle yetkisini çocuğa bir dikte aracı olarak kullanmamalıdır. Mecburiyet olarak öğrenilmesi gereken her şey, bir ihtiyaç olarak çocuğa kavratılmalıdır. Çocuk emirleri takip etmeyi değil insan olarak varlığını sürdürmeyi öğrenmelidir.

5. Yaşa uygun eğitim
Rousseau, çocukluktan yetişkinliğe geçişi dört evre olarak tanımlar. Ön çocukluk (0-3 yaş arası), çocukluk (3-12 yaş arası), ön ergenlik (12-15 yaş arası), ergenlik (15-20 yaş arası). Bu evrelerin ihtiyaçlarına göre eğitmen rol üstlenmelidir.

Ön çocukluk evresinde çocuğun keşif yeteneği ve gücünü oluşturması teşvik edilmelidir.Çocuklukta fiziksel gelişimi, taklit ederek öğrenme ilgisi, deneme-yanılma yoluyla öğrenmeye çalışma isteği, tecrübe etmesi desteklenmelidir.

Ön ergenlik aşamasında algı ve mantığının güçlendirilmesi gerekir, çünkü muhakeme yeteneği bu zamanda oluşur. Hayatın hakikatini arama olgusunun temeli muhakeme kabiliyetine bağlı olduğundan, bu dönemde ahlâk kavramının oluşmasına baskı yapılmamalı ve çocuk karşılaştırma yöntemi ile ahlâk olgusunu edinmelidir.

Ergenlik çağında kendisinin dışında başka kişi ve nesnelere sevgi hissetmeye başlayacaktır. Coşku, tutku, ihtiras ve buna benzer bir çok duyguyla bu yaşta tanışacağı için eğitmenin görevi çocuğa arkadaşlık etmek ve bu süreçte ona eşlik etme olacaktır. Eğitmen ergenlik çağında başkalarının acısını hissetmeyi çocukta ortaya çıkartmak ve bu duygunun gelişmesi için teşvik etmek yükümlülüğündedir.

6. Vatandaşlık eğitimi
Ergenlik sonrasında artık birey içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek için hazırdır.  Ancak bunun öncesinde bireyin diğer ülkelere yolculuk yapması ve kendi toplumu ile yabancı toplumları kıyaslayarak, nerede ve nasıl yaşayacağına karar vermesi gerekir.

7. Din eğitimi
Yetişkin birey hangi dini seçeceğine yaşadığı tecrübelerden muhakeme ederek özgürce karar vermelidir.

Rousseau’nun çok ilerici olan bu eğitim modeli dünyada halâ tam olarak hiç bir ülkede uygulanmamakta ve 1700’lü yıllarda kaleme alınan bu görüşler aradan geçen uzun zamana rağmen güncelliğini korumaktadır.

Sayfa başına dön!

Bulunduğunuz sayfa :

Ana Sayfa >> BN Mesajları >> Jean-Jacques Rousseau

Hızlı Erişim