Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Logo
GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA YÜKSEK SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ
BEYAZ BÜLTEN

Sayı: 113 / Haziran 2018


 Bizden Haberler/Duyurular

Kavram Mutfağı


Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki "zenginleştirme" terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan "süsleme"lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.

Kavram Mutfağı'na http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden ulaşabilirsiniz.


 Bizden Haberler/Duyurular

Kitlelerin Bilgeliği

www.haberci.com.tr sitesindeki üç köşe yazısında “kitlelerin bilgeliği”ne değinerek Birleşik Akıl Ağı çalışmaları ile neler yapılmaya çalışıldığını anlatan Sayın Ahmet Tuna’ya teşekkürlerimizle…

Okumak için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=782 linkine tıklayınız.


 Editörden

İslam bu donmuşluğu aşabilecek mi ya da nasıl?

… Yan yana gelmesi günümüzde düşünülemeyen kuşku ve iman kavramları, kuşku temelli iman (tahkiki iman) şeklinde 500 yıl boyunca bir medeniyete yol açmış; sonrasında ise tekrar ayrışıp, akıl ve imanı donuk, kopuk, soyut kavramlar haline getirmiştir. …

Makaleyi okumak için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=783 linkine tıklayınız.


 Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Haziran 2018 Ayı Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için projeler üretiyoruz.

Haziran 2018 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:
Ahmet Kopuz,
Faruk Ekinci,
Necati Saygılı,
Hande Ramazanoğulları,
Taner Canko,
Osman Arslan,
Pınar Demircan,
Doğangül Hallaç,
Işılay Talay Değirmenci,
Mehmet Ali Vural,
Onur Kılınççeker,
Şahin Girişen,
Emel Özkırım Şirin,
Şaduman Uysal,
Meral Köseoğlu,
Başak Akbaş,
Bülent Güvenoğlu.