Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Logo
GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA YÜKSEK SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ
BEYAZ BÜLTEN

Sayı: 112 / Mayıs 2018


 Bizden Haberler/Duyurular

Kavram Mutfağı


Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki "zenginleştirme" terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan "süsleme"lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.

Kavram Mutfağı'na http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden ulaşabilirsiniz.


 Bizden Haberler/Duyurular

Tunçel Gülsoy ile "Evde Çalamadıklarım"

Tınaz Titiz ile Birleşik Akıl Ağı üzerine…

Dinlemek için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=778 linkine tıklayınız.


 Editörden

İstanbul'daki piyano akortçuları, Fermi'nin sınav soruları ve sorun çözme!

… Karl Popper'in ünlü "Tüm yaşam sorun çözmektir" sözünü biraz çevirip "Tüm yaşam tahmin yapmaktır" dense yeridir (hatta galiba biraz daha doğrudur). …

Bu değişim ve dönüşümün yönünü değiştirmek isteyenlere bir “aktif rol oynama” şansı var:

Makaleyi okumak için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=779 linkine tıklayınız.


 Editörden

Dilin kemiği!

… … bizi bu uyku modundan uyandırabilecek bir sosyal inovasyona ihtiyaç var. …

Makaleyi okumak için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=780 linkine tıklayınız.


 Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Mayıs 2018 Ayı Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için projeler üretiyoruz.

Mayıs 2018 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:
Faruk Ekinci,
Ahmet Kopuz,
Hande Ramazanoğulları,
Mehmet Baykut,
Doğangül Hallaç,
Salif Geylani,
Şahin Girişen,
Volkan Akdoğan,
Cemil Tekinöz,
Serkan Fındıklı,
Nurhan Ortakçı,
Serdar Yaşırtu,
Mehmet Fatih Güven,
Şaduman Uysal,
Enis Yeniceli,
Murat Sönmez.