Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Logo
GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA YÜKSEK SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ
BEYAZ BÜLTEN

Sayı: 111 / Nisan 2018


 Bizden Haberler/Duyurular

Kavram Mutfağı


Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki "zenginleştirme" terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan "süsleme"lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.

Kavram Mutfağı'na http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden ulaşabilirsiniz.


 Bizden Haberler/Duyurular

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 24’nci Olağan Genel Kurulu

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı Faaliyet, Gelir-Gider ve Denetçi Raporları görüşüldü.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

2018-2020 Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üye seçimleri yapıldı.

Detaylar için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=774 linkine tıklayınız.


 Web Sitemizden Haberler

Davranış Tohumlama

Evet, hemen herkes toplumda -kendi arzuları yönünde- bir değişim, dönüşüm olmasını bekler.

Bu gerçekten de oluyor, ama maalesef -kimi açılardan- olumsuz yönde. Tüketim çılgınlığı, yıkıcı rekabet, çevrenin yıkımı, inanç istismarı vb. açılardan..

Bu değişim ve dönüşümün yönünü değiştirmek isteyenlere bir “aktif rol oynama” şansı var:

Detaylar için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=777 linkine tıklayınız.


 Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Nisan 2018 Ayı Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için projeler üretiyoruz.

Nisan 2018 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:
Faruk Ekinci,
Ahmet Kopuz,
Necati Saygılı,
Hande Ramazanoğulları,
Ergün Duman,
Kazım Doğan Dirik,
Haluk Baturçam,
Mehmet Ali Vural,
Emek Anıl Aşılı,
Ahcan Doğuş Bülbül,
İzzettin Orhan,
Hakan Akyalçın,
Şahin Girişen,
Cemil Tekinöz,
Merve Bayraktar,
Yavuz Türkosmanoğlu,
Barış Koyun.


 Web Sitemizden

Yale Üniversitesi Tarihinin En Popüler Dersi:

Mutluluk

Detaylar için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=775 linkine tıklayınız.