Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Logo
GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA YÜKSEK SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ
BEYAZ BÜLTEN

Sayı: 108 / Ocak 2018


 Bizden Haberler/Duyurular

Kavram Mutfağı


Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki "zenginleştirme" terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan "süsleme"lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.

Kavram Mutfağı'na http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden ulaşabilirsiniz.


 Web sitemizden

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

J. J. Rousseau eğitimi "Emile-Bir çocuk Büyüyor" adlı yapıtında 7 temel prensip üzerine oturtur.

Okumak için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=763 linkine tıklayınız.


 Web Sitemizden

Öldüren Matematik Hataları

Tacoma Narrows Köprüsü
Mükemmel mühendislik çalışması olarak nitelenen köprüde yapılan hata sizce ne olabilir?
Okumak ve izlemek için
http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=764 lütfen tıklayınız.


 Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Ocak 2018 Ayı Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için projeler üretiyoruz.

Ocak 2018 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:
Yüksel Domaniç,
Faruk Ekinci,
Hande Ramazanoğulları,
Pınar Demircan,
Pınar Özkeserli,
Mehmet Uğurlu,
Mert Baykal,
Şaduman Uysal,
Osman Teker,
Salih Yaslı.