Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Logo
GELİŞMİŞ, ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE İÇİN DAHA YÜKSEK SORUN ÇÖZME KABİLİYETİ
BEYAZ BÜLTEN

Sayı: 107 / Aralık 2017


 Bizden Haberler/Duyurular

Kavram Mutfağı


Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı olmadığı gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor. Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında zenginleştirici katkılara açılması öngörülüyor. Buradaki "zenginleştirme" terimi ile kastedilen, önerinin esasının korunup, esasa yönelik olmayan "süsleme"lerin yapılması olmayıp, esasa yönelik katkılara da açık olduğudur.

Kavram Mutfağı'na http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden ulaşabilirsiniz.


 Web sitemizden

Yaratıcılık hakkında

Doğru bilinen 4 yanlış

Makalenin tamamını okumak için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=761 linkine tıklayınız.


 Editörden

"Yargıların askıya alınması" ve "düşünme" üzerine

.Düşünme yerli ve yabancı birkaç kaynakta şöyle tanımlanıyor:
* "Bir şey hakkında muhakeme yürütme süreci"
* "Bir yargıya varmak ereğiyle bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki bağlantılardan yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak"
* "Aklından geçirmek, göz önüne getirmek"

Bu tanımlarda -ve buraya alınmayan birçoğunda- ortak nokta, beynin akıl adı verilen "nöronlar arasında bağlantı arama ve/ya kurma" yetisinin özgürce hayal kurmak ve/ya bir amaca yönelik olarak kullanımıdır.

Makalenin tamamını okuyabilmek için http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=760 linkine tıklayınız.


 Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Aralık 2017 Ayı Bağış Bülteni

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için projeler üretiyoruz.

Aralık 2017 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:
Faruk Ekinci,
Hande Ramazanoğulları,
Mustafa Uğur Malgil,
Taylan Karataş,
Münevver Çavuş,
Haluk Baturçam,
Renan Tunalıoğlu,
Metin Kılınç,
Sinan Turhan,
Cemil Tekinöz,
Gün Umut Demircioğlu,
Çetin Tanyeri,
Yunus Korkmaz,
Ali Şenyer.